Information

Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle IV er en kortlægning af danske dagsommerfugle i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Projektet kører i perioden 2024-2028 under Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal. I projektet skal arterne registreres mindst én gang i de kvadrater hvor de findes, og for især de forvaltningsrelevante arter er det målet, at få så mange registreringer med som muligt.

Kortlægningen sætter Naturbasens indsamling af sommerfugleobservationer i system og giver dermed flere data og en bedre basal viden om arternes udbredelse, som gennem Naturbasens mange samarbejdspartnere benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark. Projektet vil desuden medvirke til at gøre flere interesserede i dagsommerfugle og styrke den naturhistoriske interesse, hvilket er et af Naturbasens formål.

HISTORIE

I 2014-18 gennemførte Naturbasen og Naturhistorisk Museum Atlasprojektet Danske Dagsommerfugle II – i daglig tale ADD II. Baggrunden var, at vi - 20 år efter det første atlasprojekt i 1990'erne - manglede håndgribelige data på, hvordan det stod til med Danmarks dagsommerfugle. Denne viden er vigtigt, fordi dagsommerfugle er fremragende generelle indikatorer for naturens tilstand. Går det godt med vore dagsommerfugle, går det formentlig også godt med resten af naturen. Går det skidt, ser det skidt ud generelt!

Data fra ADD II viste, at ændringerne i sommerfuglefaunaen sker sig meget hurtigt. Eksempelvis forsvandt 1/3 af bestandene for syv rødlistede arter på Sjælland mellem 2014 og 2018, altså indenfor ADD II-perioden. Og vi kunne se, at sommerfuglene responderer kraftigt på klimaet, som eksempelvis den ekstreme sommer i 2018.

I 2019-2023 gennemførtes Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle III og fra 2024 ADD IV. Naturbasen bliver således ved med at indsamle data, så vi bygger videre på den allerede opnåede viden, og så vi kan følge de ændringer i sommerfuglefaunaen som sker så hurtigt i disse år.

HVOR BRUGES DATA?

De indsamlede data benyttes til forskning og forvaltning af naturen i Danmark. Data er eksempelvis benyttet som datagrundlag i Den Danske Rødliste, i Biodiversitetskortet, i HNV-kortet og i Dansk Naturindikator, ligesom de dagligt benyttes af kommuner og konsulenter til miljøvurderinger, naturkvalitetsplaner etc.

HVORDAN DELTAGER JEG?

Når observerer en dagsommerfugl (og er 100% sikker på artsbestemmelsen), indberetter du dit fund på www.naturbasen.dk eller via app'en NATURBASEN, som findes til iPhone og Android. På den måde registreres dit fund automatisk i atlasprojektet.

HVAD GØR JEG HVIS JEG IKKE KENDER ARTEN? 

Så kan du enten 1) spørge i vores forum eller 2) bruge vores app. 

1) Hvis du har taget et foto med dit kamera og er kommet hjem, kan du uploade billedet under Artsbestemmelse på www.naturbasen.dk.

2) Du kan ligeledes benytte knappen “Artsbestemmelse” på Naturbasens App. Her kan du stå i naturen og indberette en observation til artsportalen uden at kende artsnavnet og gennem dialog med andre medlemmer få at vide hvilken art du har set.

Rigtig god fornøjelse. Vi ses derude!